Jak dodać linię pomocy i kolor tła przez tikz

Wei Li 05/10/2018. 1 answers, 50 views
pgfplots tikz-styles

każdy:

Chcę użyć tikz, aby narysować taką postać:

wprowadź opis obrazu tutaj

Ale nie wiem, jak add help line i background color Więc po prostu otrzymuję tę postać: wprowadź opis obrazu tutaj

Jak mogę zmienić mój kod? ktoś może mi pomóc?

\documentclass{article}
\usepackage{pgfplots}
\usepackage{pgfplotstable}

\begin{document}

\begin{figure}
  \centering
  \begin{tikzpicture}
  \begin{axis}[
    xtick={0,40,...,160},
    ymin=0,
    ymax=12,
    xmin=0,
    xmax=180,
    grid style=dashed,
    yticklabel style = {font=\tiny},
    xticklabel style = {font=\tiny},
    legend style={draw=none,font=\tiny,legend pos=south east,cells={anchor=west}}
  ]

    \addplot[
    color=blue,
    mark=square,
    ]
    coordinates {
    (40,8.35)
    (60,7.87)
    (80,7.51)
    (100,7.32)
    (120,7.15)
    (140,7.02)
    (160,6.97)
    };
    \addlegendentry{S$_1+$ S$_2$= 200}

    \addplot[
    color=red,
    mark=square,
    ]
    coordinates {
    (40,9.54)
    (60,9.35)
    (80,8.77)
    (100,8.81)
    (120,8.66)
    (140,8.29)
    (160,8.59)
    };
    \addlegendentry{S$_1+$ S$_2$= 300}

  \end{axis}
  \end{tikzpicture}
 \caption{Comparison of S}
 \label{step_decay_test_performance}
\end{figure}

\end{document} 

1 Answers


Torbjørn T. 05/10/2018.

grid style , ale nie aktywowałeś grid . Dodaj grid do opcji axis . Aby ustawić kolor tła, axis background/.style={fill=blue!10} . Jeśli chcesz, aby legenda miała ten sam kolor, dodaj to samo fill do legend style .

wprowadź opis obrazu tutaj

\documentclass{article}
\usepackage{pgfplots}
\usepackage{pgfplotstable}

\begin{document}

\begin{figure}
  \centering
  \begin{tikzpicture}
  \begin{axis}[
    xtick={0,40,...,160},
    ymin=0,
    ymax=12,
    xmin=0,
    xmax=180,
    grid, % <---- added
    grid style=dashed,
    yticklabel style = {font=\tiny},
    xticklabel style = {font=\tiny},
    legend style={draw=none,font=\tiny,legend pos=south east,cells={anchor=west}},
    axis background/.style={fill=blue!10} % <--- added
  ]

    \addplot[
    color=blue,
    mark=square,
    ]
    coordinates {
    (40,8.35)
    (60,7.87)
    (80,7.51)
    (100,7.32)
    (120,7.15)
    (140,7.02)
    (160,6.97)
    };
    \addlegendentry{S$_1+$ S$_2$= 200}

    \addplot[
    color=red,
    mark=square,
    ]
    coordinates {
    (40,9.54)
    (60,9.35)
    (80,8.77)
    (100,8.81)
    (120,8.66)
    (140,8.29)
    (160,8.59)
    };
    \addlegendentry{S$_1+$ S$_2$= 300}

  \end{axis}
  \end{tikzpicture}
 \caption{Comparison of S}
 \label{step_decay_test_performance}
\end{figure}

\end{document} 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags