Wszystkie zastosowania LaTeX (nigdy nie używam LaTeX z wyjątkiem ...)

Vid Merljak 08/14/2017. 23 answers, 7.879 views
fun latex-misc big-list

Opracowuję komiczną koszulkę o programie LaTeX i chciałabym pochwalić się wszystkimi celami, na których można używać LaTeX. Zacząłem od

Nigdy never używam LaTEX, except dokumentów składowych.

A potem przypomnieć sobie, że można również wykonać prezentacje (Beamer), rysować rysunki, a także, aby projekty T-shirt. :) Więc mam na celu dodanie przypisu wyjaśniającego wszystko, co można zrozumieć "(składanie dokumentów)". Na przykład:

(Dokumenty, prezentacje, litery, rysunki, loga, koszulki, ... wy nazywacie to!)

Więc moje pytanie brzmi następująco: Czy mógłbyś dostarczyć listę wszystkich celów LaTeX znanych (lub używanych) przez Ciebie - prawdopodobnie wraz z najważniejszymi zależnościami pakietów (np. tikz dla figur rysunku).

PS: Wszelkie sugestie co do poprawy oryginalnie proponowanego tekstu w koszulce mogą pozostać w komentarzach. Opublikuje ostateczny projekt.

EDIT: Przyznamiennie moje pytanie jest podobne do " Co to jest najbardziej dziwaczna rzecz zrobiona z TeX ", chociaż chodzi o TeX, gdy odnoszę się do LaTeX (nie wiem, czy to ma znaczenie). Inna możliwa duplikacja listy to " W jaki sposób TeX może być używany poza produkcją dokumentów? ". Mam nadzieję, że wartość dodana mojego pytania jest uzależniona od pakietu i w końcu produkuję koszulkę.

5 Comments
3 CarLaTeX 07/26/2017
Są osły, oto kaczki: tex.stackexchange.com/q/346695/101651
11 wizzwizz4 07/26/2017
Być może można umieścić źródło dla projektu t-shirt z tyłu.
3 cfr 07/26/2017
... koty, kocioły, matematyka z okazji Halloween, choinki, Święto Dziękczynienia, fajerwerki, Dzień Matki, niewidocznie ilustrowane ramy czasowe, nasiona ludzi, demony i diabły, eksperymenty myśli, schematy, istoty pozaziemskie, dylematy i trilematy, maszyny Turinga, Dobro i zło, trolleologia, jaskinie, (dobre) testamenty ....

23 Answers


Travis N. Miller 07/27/2017.

Utwórz piękne matematyki. Moi uczniowie wydają się nie zauważać

1 comments
14 JamEngulfer 07/30/2017
Jako ktoś z profesorami, którzy używają LaTeX, doceniam to. Nic gorszego niż egzamin, który wygląda tak, został wykonany przy użyciu programu Word.

Marijn 07/26/2017.

Na potrzeby tego pytania napisałem końcową grę tic-tac-toe w LaTeX.

Przykładowy bieg:

$ pdflatex tictactoe.tex 
next move X (qwe/asd/zxc)?
\move=q
X..
...
...
next move O (qwe/asd/zxc)?
\move=a
X..
O..
...
next move X (qwe/asd/zxc)?
\move=s
X..
OX.
...
next move O (qwe/asd/zxc)?
\move=z
X..
OX.
O..
next move X (qwe/asd/zxc)?
\move=c
X..
OX.
O.X
X won
Output written on tictactoe.pdf (1 page, 10812 bytes). 

Kod:

\documentclass{article}
\usepackage{substr}

% macro for each position
\def\q{.} \def\w{.} \def\e{.}
\def\a{.} \def\s{.} \def\d{.}
\def\z{.} \def\x{.} \def\c{.}
% string separator
\def\P{\newline}
% toggle for finished game
\newif\ifinprogress
\inprogresstrue
\newcommand\checkboard{
  % print board to terminal
  \typeout{\q\w\e}
  \typeout{\a\s\d}
  \typeout{\z\x\c}
  % print board to string, all horizontal, vertical, diagonal lines
  \def\board{\q\w\e\P\a\s\d\P\z\x\c\P\q\a\z\P\w\s\x\P\e\d\c\P\q\s\c\P\e\s\z}
  % horizontal board to print to pdf
  \def\boardprint{\q\w\e\P\a\s\d\P\z\x\c}
  % check for win or tie
  \IfSubStringInString{XXX}{\board}{
    \typeout{X won}
    \inprogressfalse
  }{
    \IfSubStringInString{OOO}{\board}{
      \typeout{O won}
      \inprogressfalse
    }{
      \IfSubStringInString{.}{\board}{}{
        \typeout{Tie}
        \inprogressfalse
      }
    }
  }
}

\newcommand\nextmovex{
  \typein[\move]{next move X (qwe/asd/zxc)?}
  % \def\q{X} etc.
  \expandafter\def\csname\move\endcsname{X}
  % check for win or tie
  \checkboard
  % continue with other player 
  \ifinprogress
    \nextmoveo
  \fi
}
\newcommand\nextmoveo{
  \typein[\move]{next move O (qwe/asd/zxc)?}
  \expandafter\def\csname\move\endcsname{O}
  \checkboard
  \ifinprogress
    \nextmovex
  \fi
}
% start with player X
\nextmovex
\begin{document}
% print final board in pdf
\noindent\texttt{\boardprint}
\end{document} 
2 comments
6 GuM 07/26/2017
No cóż, sławna implementacja Reversi w TeX również Bruno Le Floch ...
3 Skillmon 07/26/2017
Made My Day! (Co jest zbyt krótkie, więc piszę te rzeczy wewnątrz nawiasów)

Nicola Talbot 07/29/2017.

Oto niektóre z rzeczy, które wykorzystałem w programie LaTeX do:

2 comments
Schweinebacke 07/26/2017
Apropos ilustrowane książki dla dzieci: Drukowana wersja "Die Wolke Wolfgang" została wykonana przy użyciu LaTeX (z KOMA-Script).
Chris H 07/27/2017
Oczywiście @NicolaTalbot napisał niektóre z pakietów używanych w przykładach z tej listy rozszerzającej zakres możliwych dokumentów dla nas wszystkich.

Chris H 07/26/2017.

Trochę więcej:


Steven B. Segletes 07/27/2017.
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx,stackengine,lmodern}
\thispagestyle{empty}
\usepackage[margin=.5cm]{geometry}
\begin{document}
\noindent\sffamily\bfseries
\stackinset{c}{}{t}{190pt}{\parbox{.35\textwidth}{\LARGE\centering I don't always use \LaTeX{},\\
but when I \texttt{\textbackslash do}...\\[20pt]
I always remember to\\ step the counter.}}{\includegraphics[width=\textwidth]{%
 High-Quality-Stretch-Short-sleeved-White-T-Shirt-Men-s-Candy-Colors-Raglan-Blank-T-shirt}}
\end{document} 

Wpisz tutaj opis obrazu

Obraz koszuli uzyskany z http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1Aqg4JFXXXXXSXXXXq6xXFXXXy/High-Quality-Stretch-Short-sleeved-White-T-Shirt-Men-s-Candy-Colors-Raglan-Blank-T- Shirt.jpg


CarLaTeX 07/26/2017.

Bardzo ważny rodzaj dokumentu: teza.

Co więcej:

 • CV
 • kartki z życzeniami.

Ja też piszę krótki podręcznik SAS dla moich nowo zatrudnionych kolegów.

2 comments
Chris H 07/27/2017
Czy to nie SAS , ale programmign język?
2 CarLaTeX 07/27/2017
@ChrisH Język programowania, couse: tex.stackexchange.com/a/381196/101651 !

barbara beeton 07/26/2017.

Niektóre raczej nieoczekiwane tematy, które były przedmiotem rozmów na tex konferencji ...

W TUG 2015:

 • Pavneet Arora na osadzonej dokumentacji systemu monitorowania przecieku przepływu; wideo

W TUG 2016:

 • Stefan Kottwitz na temat "programistów systemów sieciowych Cisco" i "projektowanie zsynchronizowanych rozwiązań sieciowych" (brak publikacji papierowych lub wideo)

 • Matthew Skala na wykresach astrologicznych; Preprint i slajdy

 • Federico Garcia-De Castro na temat "TeXcel", systemu śledzenia i raportowania finansowego służącego do prowadzenia rachunków organizacji non-profit. ( Papier dostępny tylko członkom TUG do września 2017 r.)


Peter Wilson 07/26/2017.

Rozwiązywanie i generowanie zagadek sudoku (z sudoku bundle ).


Vincent Fourmond 07/31/2017.

Użyłem LaTeX i niektórych magnesów o lepkiej twarzy, aby przygotować domową robotę dla moich córek za pomocą mechanizmu "stick-it-on-the-lodówka". Wygląda tak: (francuski, przepraszam): Krajowy chores organizator, po francusku

Znaki S i M są cięte i wklejane na magnesy, a następnie moje córki po prostu umieścić magnesy, aby wybrać ich prace domowe.

To jest zrobione za pomocą tikz i Zallman.fd dla czcionki dla S / M.

Pełny kod źródłowy jest następujący:

% -*- coding: utf-8; -*-
\documentclass[10pt]{article}

\usepackage[francais]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

% \usepackage{yfonts}
\usepackage{calc}
\usepackage{tikz}

\usepackage[margin=5mm,landscape]{geometry}
\usepackage{arev}

\usepackage{eurosym}

\usepackage{amsmath}
\usepackage{color}

\newcommand\ssz{14mm}

% The commented samples below are good alternatives to Zallman.fd
% \input Acorn.fd
% \renewcommand*\initfamily{\usefont{U}{Acorn}{xl}{n}}

% \input AnnSton.fd
% \renewcommand*\initfamily{\usefont{U}{AnnSton}{xl}{n}}

% \input Carrickc.fd
% \renewcommand*\initfamily{\usefont{U}{Carrickc}{xl}{n}}

\input Zallman.fd
\newcommand*\initfamily{\usefont{U}{Zallman}{xl}{n}}

\newcommand\sqr[1][normal]{%
 \rule{0pt}{13mm}%
 \raisebox{-4mm}{%
  \begin{tikzpicture}[
   normal/.style = {black, thick},
   dimmed/.style = {black!30},
   ]
   \draw[#1] (0,0) rectangle (\ssz, \ssz);
  \end{tikzpicture}%
 }%
}

\newcommand\sqrl[1]{%
 \begin{tikzpicture}
  \draw[gray] (0,0) rectangle (\ssz, \ssz);
  \node[inner sep=0mm] at (0.5 * \ssz, 0.5 * \ssz) {\scalebox{2.2}{\initfamily #1}};
 \end{tikzpicture}%
}

\begin{document}

\thispagestyle{empty}

\LARGE 
% {\initfamily A}

\begin{center}
 \begin{tabular}{lcccccc}
  & \bfseries Samedi & \bfseries Dimanche 
  & \bfseries Lundi & \bfseries Mardi 
  & \bfseries Mercredi & \bfseries Jeudi \\
  Mettre la table midi & \sqr & \sqr & \sqr[dimmed] & & \sqr\\
  Débarrasser midi & \sqr & \sqr & \sqr[dimmed] & & \sqr\\
  Vaisselle midi & \sqr{} \sqr & \sqr{} \sqr & 
  \sqr[dimmed]{} \sqr[dimmed] & & \sqr{} \sqr\\[5mm]
  Mettre la table soir & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr \\
  Débarrasser soir & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr & \sqr \\
  Vaisselle soir & \sqr{} \sqr & \sqr{} \sqr & \sqr{} \sqr 
           & % \sqr{} \sqr 
           & %\sqr{} \sqr 
           & \sqr{} \sqr \\
  Poubelles & & \sqr & & & & \sqr \\
  Balai & & & & \sqr{} \sqr & & \\
 \end{tabular}
\end{center}

\medskip

\hrule

\medskip
\noindent%
\foreach \n in {1,...,18}{\sqrl{S}\hspace{1mm}}

\medskip
\noindent%
\foreach \n in {1,...,18}{\sqrl{M}\hspace{1mm}}

\end{document} 
4 comments
CarLaTeX 07/29/2017
+1, świetnie !!!!!!
Vincent Fourmond 07/30/2017
Mogę umieścić kod gdzieś, ale nadal jest dość banalny
Vincent Fourmond 07/31/2017
@CarLaTeX Tam jesteś, baw się dobrze!
CarLaTeX 07/31/2017
Dziękuję Ci :):):)

Josse 07/29/2017.

Uważam, że LaTeX jest niewiarygodnie użyteczny dla treści generowanych komputerowo. Na przykład ktoś, kogo znam, musi przesłać rachunki wszystkim jej klientom (ona pracuje na własny rachunek). Kiedyś tworzyła je w programie Word, ale to wymagało dużo pracy: wypełnianie adresów, datę, aktualną stawkę itd. Więc stworzyłem prosty GUI do zarządzania klientami, które automatycznie generuje swoje rachunki za pomocą LaTeX. Teraz można tworzyć rachunki za pomocą kilku kliknięć jednego przycisku: prosta i skuteczna!

Jestem pewien, że w tym kierunku jest wiele innych zastosowań LaTeX, choć wydaje się, że najprostszym przykładem jest fakturowanie.

1 comments
jlinkels 08/01/2017
Popieram to. Muszę dodać do moich faktur szczegółowe rejestry śledzenia czasu. Więc eksportuję je z programu śledzenia czasu do CSV. I awk generuje lateks, w tym (długie) tabele z rekordami, moje firmowe nagłówki, itp.

user1370384 07/27/2017.

Tworzenie MOOC dla platformy Open edX.


Vid Merljak 07/26/2017.

Na początek wymienię to, co przychodzi mi do głowy:

 1. Dokumenty w ogóle
  • Książki
  • Artykuły naukowe
  • Raporty robocze i dzienniki połowowe
  • Pliki osobiste
 2. Listy
 3. Figury ( tikz jest z pakietu tikz )
 4. Prezentacje (oczywiście beamer )
 5. Wzory koszulki (tak jak w moim przypadku - dopóki plik wyjściowy jest plikiem .pdf)
5 comments
CarLaTeX 07/26/2017
Na liście dokumentów: praca dyplomowa. Ponadto życiorysy i karty okolicznościowe.
Vid Merljak 07/26/2017
@CarLaTeX Dzięki. Z przyjemnością opublikujesz to jako odpowiedź, więc ludzie mogą głosować nad tym.
CarLaTeX 07/26/2017
Nie ma za co! Gotowe :):):)
3 Karl Richter 07/26/2017
Jeśli Twoja odpowiedź zaczęła się na liście, lepiej ją edytować niż zamieszczanie osobnej odpowiedzi.
3 Skillmon 07/26/2017
Twoja odpowiedź może zostać wprowadzona do wiki-answer i przyjęta lista. Działaniem głosującym na odpowiedź jest wyjaśnienie osobom przechodzącym, która odpowiedź jest pomocna, a która nie. Efekt uzyskania reputacji jest po prostu ładnym dodatkiem do niego.

QtizedQ 07/26/2017.

Tworzenie niestandardowej papeterii do zapisu. Utworzyłem papier z siatką na dotyk z nagłówkiem na tytuł każdej strony i napisz moje imię i stopkę, gdzie umieściłem "Strona __ / __", którą wypełniłem po zakończeniu.

To ułatwiało znalezienie mojej pracy domowej i upewnij się, że wszystkie strony zostały włączone.


Paŭlo Ebermann 07/26/2017.

Oprócz typowania dokumentów, TeX jest językiem Turing-pełnym i może w zasadzie wykonać dowolne obliczenia (z pewną ilością niepożądanych danych wyjściowych). Dodanie pakietu makra LaTeX do niego nie zmienia. Przykład TicTacToe Marjin polega na tym.

Jedyny przykład używany przez LaTeX (lub przez pakiety) jest programem docstrip - jest to program napisany (zwykły) TeX (ale też działa z LaTeXem), który konwertuje "udokumentowane archiwum TeX" (lub Zestaw tych plików) do pliku pakietu ułatwiającego użycie (lub do pliku źródłowego jądra).

1 comments
3 percusse 07/28/2017
TeX jest także Schmuring-complete (w oczekiwaniu na patent) firmy Schmuring-complete , co oznacza, że ​​"wszystko, co nie jest możliwe w rozsądnym czasie / wysiłku, wywoła argumenty Turinga - kompletność jego użytkowników". Inne przykłady to Brainfuck, Iota itp.

m00am 07/27/2017.

Na mojej uczelni używamy programu LaTeX (wśród niezliczonych innych zadań, które już zostały wspomniane), aby tworzyć egzaminy i arkusze robocze.

 • Arkusze robocze korzystają z niestandardowej wersji tej klasy (niemieckiej)
 • Nie wiem, do jakiej klasy służy egzaminy. Może to być wykonane przy użyciu wersji exam

Jako anegdot: W czasie ferii zimowych namówiliśmy kilku naszych przyjaciół, że będą musieli się nauczyć liczb wszystkich stoków narciarskich, ponieważ będą one częścią ostatniego egzaminu. Przedstawienie ich fałszywych kart egzaminacyjnych opartych na szablonie uniwersyteckim naprawdę je wyrzuciło;) Wszyscy "przeszli", ale żaden z nich nie miał liczby stoków w prawo.


prestoaghitato 07/27/2017.

Ważne, ale jeszcze nie wymienione:

 • Umów
 • legalne dokumenty
 • Wszelkiego rodzaju diagramów
 • Wykresy danych

Ponadto:

Również, w zależności od tego jak "poważne" chcesz być, technicznie można użyć go jako kalkulatora przez wykreślanie funkcji z wykresów PGF.


yrodro 07/26/2017.

Nie zapomnij dodać, że używasz LaTeX do projektowania koszulki!


DevNull 07/27/2017.

Jeśli piszesz 300-stronicową pracę magisterską dotyczącą nauki lub inżynierii (lub jakikolwiek inny temat), to jedyny sposób na to. Słowo zaczyna blokadę i zajmuje pół minuty, aby ponownie obliczyć odwołania automatyczne po pewnym limicie przy każdym naciśnięciu klawiszy CTRL + ALT + F11 . Tabele, odwołania cleverref , będące w stanie odwoływać się do wszystkiego (sekcje, dodatki, figury, równania, cytaty, liczby rozdziałów, akapity itp.), Sprawiają, że tak łatwo jest utrzymać pociąg myśli.

Jest to również świetne podczas pisania quizów i egzaminów, ponieważ łatwiej jest po prostu użyć pakietu comment , aby zapobiec odpowiedzi z renderowania. Niewielka magia argumentu wiersza poleceń, a teraz masz pytania i odpowiedzi na kluczowe dokumenty wyjściowe generowane przez ten sam dokument źródłowy, bez potrzeby utrzymywania dwóch oddzielnych dokumentów źródłowych obok siebie. Even better , z niewielką wiedzą na temat tworzenia skryptów powłoki, łatwo jest zadawać pytania, stałe w pytaniach losowych, aby zapobiec oszustwom i zmowie, a także wstawianie imion studenta / rozmówców do widocznych (i niewidocznych) fragmentów dokumentu.

Wreszcie, świetnie nadaje się do tworzenia "trackable" dokumentów (tj. Umieszczania znacznych ilości technik znakowania, nazw, znaczników czasowych, ukrytych metadanych poprzez steganography itp.), Ponieważ można konfigurować argumenty wiersza poleceń, które mają być ustawione / randomizowane / etc i przekazywane Do pdflatex przed etapem "kompilacji".


Alexander Wilms 07/28/2017.

Pracowałem nad projektem, w którym wymagania dotyczące inżynierii oprogramowania zostały napisane jako dokumenty LaTeX. Wymagania zostały wprowadzone przy użyciu niestandardowych poleceń LaTeX iw ten sposób można je łatwo wyodrębnić przy użyciu wyrażeń regularnych w programie Matlab.

Następnie stworzyłem kilka skryptów Matlab, które automatycznie generują kod LaTeX / TikZ, aby pokazać zależność pomiędzy wymaganiami, a brakiem wymagań lub brakujących łączy między nimi.


LukasCB 08/01/2017.

Jako archeolog robię Harris-Matrixes z LaTeX:

Wpisz tutaj opis obrazu


Robert 07/29/2017.

LaTeX Hacks posiada również pokrywę CD, wzór haftu (Stickvorlage) oraz miesięczny kalendarz ścienny.


Y0da 08/05/2017.

Również prace badawcze! Każdy główny wydawca udostępnia szablon.


manthano 08/02/2017.

Cóż, i nie zapominaj, był ten facet, który zaprogramował robota w TeX: http://sdh33b.blogspot.de/2008/07/icfp-contest-2008.html

(Pierwotnie zaksięgowany tutaj , zawsze jednak warto wspomnieć)


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

1 (G)I-DLE

POP/STARS flac

(G)I-DLE. 2018. Writer: Riot Music Team;Harloe.
2 Ariana Grande

​Thank U, Next flac

Ariana Grande. 2018. Writer: Crazy Mike;Scootie;Victoria Monét;Tayla Parx;TBHits;Ariana Grande.
3 Imagine Dragons

Bad Liar flac

Imagine Dragons. 2018. Writer: Jorgen Odegard;Daniel Platzman;Ben McKee;Wayne Sermon;Aja Volkman;Dan Reynolds.
4 Backstreet Boys

Chances flac

Backstreet Boys. 2018.
5 Clean Bandit

Baby flac

Clean Bandit. 2018. Writer: Jack Patterson;Kamille;Jason Evigan;Matthew Knott;Marina;Luis Fonsi.
6 BTS

Waste It On Me flac

BTS. 2018. Writer: Steve Aoki;Jeff Halavacs;Ryan Ogren;Michael Gazzo;Nate Cyphert;Sean Foreman;RM.
7 BlackPink

Kiss And Make Up flac

BlackPink. 2018. Writer: Soke;Kny Factory;Billboard;Chelcee Grimes;Teddy Park;Marc Vincent;Dua Lipa.
8 Lady Gaga

I'll Never Love Again flac

Lady Gaga. 2018. Writer: Benjamin Rice;Lady Gaga.
9 Kelly Clarkson

Never Enough flac

Kelly Clarkson. 2018. Writer: Benj Pasek;Justin Paul.
10 Fitz And The Tantrums

HandClap flac

Fitz And The Tantrums. 2017. Writer: Fitz And The Tantrums;Eric Frederic;Sam Hollander.
11 Little Mix

Told You So flac

Little Mix. 2018. Writer: Eyelar;MNEK;Raye.
12 Halsey

Without Me flac

Halsey. 2018. Writer: Halsey;Delacey;Louis Bell;Amy Allen;Justin Timberlake;Timbaland;Scott Storch.
13 Cher Lloyd

None Of My Business flac

Cher Lloyd. 2018. Writer: ​iamBADDLUCK;Alexsej Vlasenko;Kate Morgan;Henrik Meinke;Jonas Kalisch;Jeremy Chacon.
14 Bradley Cooper

Always Remember Us This Way flac

Bradley Cooper. 2018. Writer: Lady Gaga;Dave Cobb.
15 Calum Scott

No Matter What flac

Calum Scott. 2018. Writer: Toby Gad;Calum Scott.
16 Ashley Tisdale

Voices In My Head flac

Ashley Tisdale. 2018. Writer: John Feldmann;Ashley Tisdale.
17 Imagine Dragons

Machine flac

Imagine Dragons. 2018. Writer: Wayne Sermon;Daniel Platzman;Dan Reynolds;Ben McKee;Alex Da Kid.
18 Diplo

Close To Me flac

Diplo. 2018. Writer: Ellie Goulding;Savan Kotecha;Peter Svensson;Ilya;Swae Lee;Diplo.
19 Billie Eilish

When The Party's Over flac

Billie Eilish. 2018. Writer: Billie Eilish;FINNEAS.
20 Little Mix

Woman Like Me flac

Little Mix. 2018. Writer: Nicki Minaj;Steve Mac;Ed Sheeran;Jess Glynne.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags