Dlaczego Microsoft Word zaznacza skurcze jako błąd gramatyczny?

annoying_squid 12/07/2017. 2 answers, 6.041 views
microsoft-word spell-check

Poniżej znajduje się mała próbka słów MS Word marks jako błąd gramatyczny:

don't, I've, I'd, doesn't, I'm

To są wszystkie skurcze.

Jednak nie zapisuję niczego jako błędu gramatycznego, jeśli to piszę:

do not, I have, I would, does not, I am

Używam programu Microsoft Word 2016 i we wcześniejszych wersjach nigdy tego nie robił. Czy jest funkcja, którą muszę włączyć lub czy w firmie Microsoft zaczyna ona przekształcać się w policję gramatyczną? O ile mi wiadomo, skurcze są nadal uważane za właściwe angielskie.

5 Comments
10 jpmc26 12/07/2017
Czy ma czerwoną linię pod spodem lub zieloną?
12 Aganju 12/08/2017
Zauważ, że skurcze są ogólnie uznawane za nieodpowiednie w pisemnych dokumentach, chyba że odzwierciedlają język mówiony, tak jak he said “...” . Dlatego są one oznaczone domyślnie.
7 Janus Bahs Jacquet 12/09/2017
@Aganju Są one uważane za niewłaściwe w some formalnych dokumentach pisanych, takich jak dokumenty prawne, ale w większości "dokumentów pisanych" (zwykłe listy, notatki, broszury, proza, minuty itp.) - nawet takie wiadomości jak e-maile mogą być uwzględnione), są idealnie odpowiednie.
1 annoying_squid 12/13/2017
@ jpmc26 Przepraszamy za opóźnienie. MS Word zaznacza skurcze niebieską linią. Sądzę więc, że nie jest właściwe mówienie "błędnie napisane". Będę ... hm ... mam na myśli ... Zmienię qst, żeby to odzwierciedlić.
Joe 12/14/2017
Ponieważ dane w Star Trek TNG nie mogły ich użyć?

2 Answers


Máté Juhász 12/07/2017.

Może jest domyślnie sprawdzone w 2016 roku, podczas gdy nie było w poprzednich wersjach. Możesz to zmienić

 • Plik - opcje - proofing
 • obok "stylu pisania" kliknij "Ustawienia"
 • w grupie "styl" usuń zaznaczenie "skurcze"

wprowadź opis obrazu tutaj

1 comments
4 KRyan 12/08/2017
Wiem na pewno, że to ustawienie było domyślnie włączone w co najmniej jednej starszej wersji programu Word; Mówię jednak o pre-wstędze, tak jak 2000 czy 2003. Ale pamiętam, że musiałem kopać i znaleźć to ustawienie, aby je wyłączyć.

DavidPostill 12/07/2017.

O ile mi wiadomo, skurcze są nadal uważane za właściwe angielskie.

Są - ale nie w formalnym języku angielskim.

Zauważ, że to ustawienie gramatyki nie jest ustawieniem pisowni.

Zapoznaj się z opcjami gramatyki i stylu pisania, w szczególności z sekcją "Formalny język":

 • Contractions Dociera do skurczów (np., Dajmy, mamy, nie możemy), których należy unikać podczas formalnego pisania, na przykład w dokumentach prawnych. Przykład: Zwierzę nie otrzyma zezwolenia na opuszczenie worka podczas lotu. Nie zostanie to naprawione, aby tego nie zrobił.

 • Informal Language cele Informal Language Nieformalne słowa i wyrażenia, które są bardziej odpowiednie dla znajomych, ustawień konwersacji. Proszę rozważyć użycie bardziej sformalizowanego języka. Przykład: Nasza atmosfera obejmuje wygodne fotele do masażu. Tutaj wygodne jest poprawione do wygodnego.

 • Slang Dociera do wyrażeń regionalnych lub slangowych pojęć, które mogą nie być zrozumiałe dla szerokiej publiczności, dlatego należy ich unikać w formalnym piśmie. Rozważ użycie bardziej standardowych wyrażeń. Przykład: Mój kot wypalił całą moją pracę domową ostatniej nocy. Barfed jest skorygowany na wymioty.

Musisz uncheck "Kontrakty" w ustawieniach "Gramatyka", najpierw wybierając "Gramatyka i więcej" w pop-in "Styl pisania":

enter image description here

Instructions :

 • Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij przycisk Opcje.

 • Kliknij Sprawdzanie.

 • W sekcji Korekta pisowni i gramatyki w programie Word kliknij Ustawienia.

 • Menu stylu pisania ma dwie opcje Gramatyka i gramatyka i inne. Możesz wybrać jedną z tych opcji w zależności od ustawień, które chcesz zastosować do dokumentu.

Wskazówka: Domyślnie opcje korekty edytora są ustawione na Gramatyka i inne i wybrane są opcje stylu Wordiness i Nominalizacje.

 • Wybierz opcję Gramatyka i inne z menu rozwijanego, jeśli chcesz mieć propozycje stylu

 • Przewiń w dół, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje, i wybierz lub wyczyść reguły, które chcesz, aby moduł sprawdzania poprawności gramatycznej oznaczał lub ignorował. Wszelkie zmiany wprowadzane w tych ustawieniach dotyczą wszystkich edytowanych dokumentów lub elementów, a nie tylko bieżącego dokumentu, w którym pracujesz.

Źródło Wybierz opcje gramatyki i stylu pisania w pakiecie Office 2016

Źródło obrazu Sprawdzanie stylu w korekcji w programie Word 2016

4 comments
3 Mike M 12/08/2017
wskazanie, że jest to sprawdzian gramatyczny i gramatyka jest kluczem ..... PO wyraźnie pyta "dlaczego to błąd pisowni"
TripeHound 12/08/2017
@MikeM jpmc26 poprosił OP o wyjaśnienie, czy był to błąd ortograficzny, czy gramatyczny (czerwona / zielona linia). Dopóki nie odpowiem na nie, będę pracował przy założeniu, że pomieszały one dwa rodzaje błędów (zwłaszcza, że ​​pytanie to " czy [Microsoft] zaczyna przekształcać się w policję grammar ").
1 supercat 12/08/2017
Uważam, że przykład "nie będzie" ciekawy; zdanie nie jest dobrze napisane w obu przypadkach, ale uważam, że bardziej zrozumiałe jest "nie będzie" niż "nie będzie". Dla mojego ucha dodanie zbyt wielu rytmów między podmiotem a pasywną konstrukcją może skłonić widownię do wstępnego (ale błędnego) przypisania podmiotowi aktywnej roli. W każdym przypadku "Zwierzę musi pozostać w przewozie przez cały czas lotu" lub "personel kabiny nie zezwoli na usunięcie zwierząt z ich nosicieli podczas lotu" byłoby lepsze.
2 Janus Bahs Jacquet 12/09/2017
Nie isn’t to ustawienie gramatyczne, mimo że działa w "Ustawieniach gramatycznych" (jest to część "i więcej" fragmentu "Gramatyka i inne"). Zrzut ekranu Máté dokładniej odzwierciedla to, co to jest, a mianowicie style setting . Gramatycznie, wersje skrócone i niekompletne są równoważne; różnica jest czysto stylistyczna.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags