Błąd Studio Studio: (147, 17) błąd: "DevMem2D_ <unsigned char>" jest przestarzałe [-Werror, -Wdeprecated-deklaracje]

Mahdi Askarirad 07/30/2017. 0 answers, 20 views
c++ android-studio android-studio opencv android-ndk android-ndk opencv-stitching

Kiedy dodaję jedną z tych linii:

#include "opencv2/stitching/detail/autocalib.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/matchers.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/motion_estimators.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/seam_finders.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/warpers.hpp"
#include "opencv2/stitching/warpers.hpp" 

do pliku .cpp, daje następujące błędy:

Error:(147, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(148, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(149, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(150, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]

Error:Execution failed for task ':app:ndkBuild'. 

Proces 'command' / home / dev / Android / Sdk / ndk-bundle / ndk-build '' zakończony niezerową wartością wyjściową 2

Jednak podczas dodawania innych #include ... to działa dobrze. FYI jest całkowicie w porządku w systemie Windows, ponieważ ma błąd w Ubuntu.

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags