kompiluj dlib i opencv z Androidem ndk

bendaf 07/28/2017. 1 answers, 101 views
android android build android-ndk android-ndk dlib android-studio-2.3

Jestem programistą dla Androida, ale jestem nowy w Androidzie NDK, proszę o pomoc lub powiedz mi, co jeszcze byś potrzebował / w jaki sposób próbowałbyś rozwiązać ten typ problemu.

Użyłem tego dlib dla przykładu android i oficjalnego opencv dla biblioteki android i chciałbym zintegrować te dwa w jednej aplikacji. Podczas próby zbudowania projektu pojawia się następujący błąd:

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':openCVSamplefacedetection:externalNativeBuildDebug'.
> Build command failed.
 Error while executing process /home/feli/Android/Sdk/ndk-bundle/ndk-build with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Android.mk NDK_APPLICATION_MK=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Application.mk APP_ABI=mips64 NDK_ALL_ABIS=mips64 NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-21 NDK_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj NDK_LIBS_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/lib /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so}
 [mips64] Compile++   : detection_based_tracker <= DetectionBasedTracker_jni.cpp
 [mips64] Prebuilt    : libopencv_java3.so <= /home/feli/Android/openCV/OpenCV-android-sdk/sdk/native/jni/../libs/mips64/
 [mips64] SharedLibrary : libdetection_based_tracker.so
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/objs-debug/detection_based_tracker/DetectionBasedTracker_jni.o: In function `dlib_check_consistent_assert_usage':
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/threads/threads_kernel_shared.h:44: undefined reference to `USER_ERROR__missing_dlib_all_source_cpp_file__OR__inconsistent_use_of_DEBUG_or_ENABLE_ASSERTS_preprocessor_directives_'
 clang++: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
 make: *** [/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so] Error 1


* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. 

Moim pierwszym przypuszczeniem było to, że nie zawierałem pliku source.cpp w moim Androidzie.mk, ale umieszczenie go w plikach src nie rozwiązało porblemu. Oto mój Android.mk:

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

## Build dlib to static library
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := dlib
LOCAL_C_INCLUDES := $(LOCAL_PATH)/dlib

LOCAL_SRC_FILES += \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/all/source.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib//dlib/threads/threads_kernel_shared.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/entropy_decoder/entropy_decoder_kernel_2.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/base64/base64_kernel_1.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/threads/threads_kernel_1.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/threads/threads_kernel_2.cpp

LOCAL_EXPORT_C_INCLUDES := $(LOCAL_C_INCLUDES)
include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)

# Build opencv
include $(CLEAR_VARS)
OPENCVROOT := ~/Android/openCV/OpenCV-android-sdk
OPENCV_CAMERA_MODULES:=on
OPENCV_INSTALL_MODULES:=on
OPENCV_LIB_TYPE := SHARED
include ${OPENCVROOT}/sdk/native/jni/OpenCV.mk

LOCAL_MODULE   := detection_based_tracker
LOCAL_C_INCLUDES += $(LOCAL_PATH)
LOCAL_SRC_FILES := DetectionBasedTracker_jni.cpp

LOCAL_LDLIBS   += -lm -llog -ldl -lz -ljnigraphics
LOCAL_CPPFLAGS += -fexceptions -frtti -std=c++11

# LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

Być może NDK_PROJECT_PATH=null jest NDK_PROJECT_PATH=null ? Dlaczego zatem obydwie biblioteki budują osobno? Albo co jeszcze może być problemem? Próbowałem bardzo zmodyfikować system Android.mk, ale jego działanie jest dla mnie zagadką. Pomoc lub opinia będą przydatne.

EDIT:

Kiedy komentuję LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib , otrzymałem następujący wyjątek:

Build command failed.
 Error while executing process /home/feli/Android/Sdk/ndk-bundle/ndk-build with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Android.mk NDK_APPLICATION_MK=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Application.mk APP_ABI=mips64 NDK_ALL_ABIS=mips64 NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-21 NDK_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj NDK_LIBS_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/lib /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so}
 [mips64] Compile++   : detection_based_tracker <= DetectionBasedTracker_jni.cpp
 [mips64] Compile++   : dlib <= source.cpp
 In file included from /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/source.cpp:76:
 In file included from /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/../gui_widgets/fonts.cpp:14:
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/../gui_widgets/nativefont.h:27:10: fatal error: 'X11/Xlib.h' file not found
 #include      ^~~~~~~~~~~~
 1 error generated.
 make: *** [/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/objs-debug/dlib//home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/source.o] Error 1 
5 Comments
Alex Cohn 07/28/2017
Czy naprawdę potrzebujesz MIPS-a? Jeśli zamierzasz uruchomić swoją aplikację na urządzeniach ARM, dodaj abiFilters= "armeabi_v7a" do skryptu build.gradle .
bendaf 07/30/2017
Używam abi arm64-v8a, ale ja także modyfikuję natywny kod c ++, więc przypuszczam, że muszę go również skompilować.
Alex Cohn 07/30/2017
Nie powinieneś komentować LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib
bendaf 07/31/2017
Zmieniłem moje pytanie, sprawdź je, jeśli masz czas
1 Alex Cohn 07/31/2017
Nie, nie powinieneś się martwić o NDK_PROJECT_PATH , tak właśnie Android Studio konfiguruje natywną kompilację za pośrednictwem ndk-build . Ale dlib jest zbudowany wokół cmake , więc powinien odtworzyć ustawienia kompilacji używane tam.

1 Answers


Alex Cohn 07/31/2017.

dlib używa cmake i nie jest to trywialna konfiguracja. ndk-build skryptów ndk-build dla tej biblioteki może zająć dużo czasu.

Sugeruję, abyś zbudował swoją natywną bibliotekę za pomocą cmake zamiast ndk-build . Możesz znaleźć przykład natywnej biblioteki, która używa OpenCv na GitHub .

Sugeruję także, aby zacząć od abiFilters ustawionego tylko na jedną najbardziej odpowiednią ABI, i tylko wtedy, gdy zobaczysz, że wszystko działa dla ciebie, możesz zbudować swój projekt dla innych ABI. Pamiętaj, że dla niektórych bibliotek przeniesienie do wszystkich ABI może być trudne. A jeśli nie masz platformy do wykonania przynajmniej krótkiej oceny stanu psychicznego dla jakiejś ABI, nie ma sensu budować dla niej.

1 comments
bendaf 07/31/2017
Dzięki, spróbuję tego!

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags