Opakowanie JNI narzekające na niezdefiniowane odniesienia

Adrijan 07/27/2017. 0 answers, 39 views
android android c android-ndk android-ndk cmake jni

Próbuję użyć biblioteki TagLib w aplikacji na Androida. O ile mi wiadomo, muszę napisać dla niego opakowanie JNI. Chciałem spróbować czegoś prostego - przeczytaj tytuł z tagu.

W Javie napisałem następujący kod:

package developer.rogan.taglib;

import android.support.annotation.NonNull;
import android.util.Log;

public class TagJNI {

  private static final String TAG = "TagJNI";

  private String filename;
  private String title;

  public TagJNI(@NonNull String filename) {
    this.filename = filename;
  }

  public String getTitle() {
    Log.d(TAG, "getTitle, filename = " + filename);
    this.title = taglibGetTitle(filename);
    return title;
  }

  private native String taglibGetTitle(String filename);
} 

Android Studio dało mi wtedy opcję automatycznego generowania funkcji w natywnym kodzie (plik nazywa się tagjni.c). Dodałem trochę mojego własnego kodu, aby dodać funkcjonalność:

#include #include "../../../../../../Development/C++/taglib-1.11.1/bindings/c/tag_c.h"

TagLib_File *file;
TagLib_Tag *tag;
char *title;

JNIEXPORT jstring JNICALL
Java_developer_rogan_taglib_TagJNI_taglibGetTitle(JNIEnv *env, jobject instance,
                         jstring filename_) {

  taglib_set_strings_unicode(JNI_FALSE);
  const char *filename = (*env)->GetStringUTFChars(env, filename_, 0);

  file = taglib_file_new(filename);
  tag = taglib_file_tag(file);
  title = taglib_tag_title(tag);
  taglib_file_free(file);
  (*env)->ReleaseStringUTFChars(env, filename_, filename);
  return (*env)->NewStringUTF(env, title);
} 

Coś dzieje się także z instrukcją include. Mogę napisać #include a następnie inne zawierają informację, że są nieużywane. Jednak po jej usunięciu żadna zmienna nie jest już rozpoznawana. Po najechaniu kursorem na błędy dostaję opcję dodania #include.

Kiedy próbuję uruchomić aplikację, pojawia się następujący błąd (i kilka podobnych): niezdefiniowane odwołanie do 'taglib_set_strings_unicode'

Czy to oznacza, że ​​funkcji, do której dzwonię, nie można znaleźć? Miałem wiele problemów z ustawianiem biblioteki i wreszcie udało mi się ją jakoś uruchomić. Kiedy zaczynałem pisać opakowanie JNI, Android Studio skarżyło się, że plik .c nie jest zawarty w projekcie. Po obejrzeniu strony internetowej NDK uznałem, że muszę utworzyć jeden główny CMakeLists.txt i odwołać się do dwóch pozostałych (jeden dla TagLib i jeden dla JNI). Wiem bardzo niewiele o C i CMakeLists. Oto, co wymyśliłem:

cmake_minimum_required(VERSION 3.4.1)

add_subdirectory( # Specifies the directory of the CMakeLists.txt file.
         /home/adrijan/Development/C++/taglib-1.11.1
         # Specifies the directory for the build outputs.
         /home/adrijan/devel/tagtest/taglib/src/main/cpp )
add_library( taglib SHARED IMPORTED )

add_subdirectory( # Specifies the directory of the CMakeLists.txt file.
         /home/adrijan/devel/tagtest/taglib/src/main/jni
         # Specifies the directory for the build outputs.
         /home/adrijan/devel/tagtest/taglib ) 

TagLib zawiera już CMakeLists, więc po prostu wskazałem na to. W przypadku opakowania JNI umieściłem plik CMakeLists.txt w katalogu, w którym znajduje się kod:

cmake_minimum_required(VERSION 3.4.1)

# Specifies a library name, specifies whether the library is STATIC or
# SHARED, and provides relative paths to the source code. You can
# define multiple libraries by adding multiple add.library() commands,
# and CMake builds them for you. When you build your app, Gradle
# automatically packages shared libraries with your APK.

add_library( # Specifies the name of the library.
       jni-taglib

       # Sets the library as a shared library.
       SHARED

       # Provides a relative path to your source file(s).
       tagjni.c )

# Specifies a path to native header files.
include_directories(tagjni.h) 

Wydaje mi się, że brakuje tu czegoś naprawdę oczywistego. Wierzę, że musi coś zrobić ze sposobem, w jaki skonfigurowałem CMake, ale nie mogę tego rozgryźć.

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags