Utwórz klasę C ++ i użyj tej klasy w innej klasie C ++. Zawierają one metody JNI w Androidzie ndk

Amjad Khan 07/27/2017. 1 answers, 51 views
android android c++ android-ndk android-ndk native

W Androidzie mam problemy z połączeniem dwóch klas cpp w natywnym systemie Android. Przetestowałem z jedną klasą, że działa dobrze.

ale kiedy utworzyłem inny plik i mam teraz problem z połączeniem go z bieżącym plikiem cpp.

MainClass.cpp

#include #include "native-handler.h"

extern "C"
JNIEXPORT jstring JNICALL
Java_com_example_fragment_SampleFragment_setTitle(JNIEnv *env,jobject instance,jobject context) {

  ClassNativeHandler classNativeHandler;
  return classNativeHandler.getType(env,context);
} 

native-handler.cpp

#include #include "native-handler.h"

jstring jstringObject;

jstring ClassNativeHandler::getType(JNIEnv *env, jobject contextObject) {
  jstring jstringObject = env->NewStringUTF("Hello world");
  return jstringObject;
}

void ClassNativeHandler::setType(jstring string) {
  myType = string;
  jstringObject = string;
} 

native-handler.h

#ifndef SAMPLE_NATIVE_HANDLER_H
#define SAMPLE_NATIVE_HANDLER_H

#include #include class ClassNativeHandler
{
private:
  jstring myType;

public:
  void setType(jstring string);
  jstring getType(JNIEnv *env, jobject contextObject);
  jstring getHeaderName(JNIEnv *env);

};

#endif //SAMPLE_NATIVE_HANDLER_H 

Android.mk

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := Native
LOCAL_SRC_FILES := ../cpp/mainClass.cpp
LOCAL_C_INCLUDES := ../cpp/native-handler.h
LOCAL_LDLIBS := -lz -llog -ljnigraphics
include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

Błąd: niezdefiniowane odwołanie do `ClassNativeHandler :: getType (_JNIEnv *, _jobject *) '

w tym wierszu zwraca classNativeHandler.getType (env, context);

Więc nie jestem w stanie zbudować pliku .so. Proszę, prowadź mnie

1 Comments
Joe C 07/27/2017
Co to pytanie ma wspólnego z Javą?

1 Answers


taskinoor 07/27/2017.

Nie skompilowałeś native-handler.cpp . Musisz określić go w LOCAL_SRC_FILES , aby NDK je skompilował.

LOCAL_SRC_FILES := ../cpp/mainClass.cpp ../cpp/native-handler.cpp

3 comments
Amjad Khan 07/27/2017
Teraz mogę skompilować plik, ale dostaję błąd podczas uruchamiania aplikacji, taki jak {JNI WYKRYTY BŁĄD W APLIKACJI: użycie usuniętego lokalnego odniesienia 0x7f5bc55a3d}
taskinoor 07/27/2017
Inside ClassNativeHandler::getType zdefiniowałeś lokalny jstring jstringObject skutecznie przesłania globalne polecenie jstringObject które może spowodować błąd lokalnego błędu odwołania.
Amjad Khan 07/27/2017
Nie jest on przechowywany w pamięci, gdy ponownie wskazuje na lokalizację, uzyskując wartość null, więc ClassNativeHandler::getType się błąd w ClassNativeHandler::getType która używa zmiennej jstring jstringObject

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags