Włącz optymalizację kompilacji dla kompilacji debugowania Android Studio przez Cmake

Bram 07/26/2017. 1 answers, 75 views
android-studio android-studio android-ndk android-ndk cmake

Używam Androida Studio 3.0 do mojej aplikacji opartej na NDK. Dla kodu C ++ używam CMake jako zewnętrznego producenta .

Działa to dobrze, mogę tworzyć pliki binarne debugowania i wydawania.

Chciałbym jednak włączyć optymalizacje kompilatora (np. -O3) dla części kodu C ++ (silnika fizyki), nie tylko dla wersji release, ale także dla wersji debugowania.

Stwórz więc dużą część kompilacji debugowania, jaka jest, bez optymalizacji, ale chcę zbudować jeden z celów statycznych biblioteki, z włączoną optymalizacją kompilatora.

Jak mogę to zrobić?

Mam CMakeLists dla statycznego obiektu biblioteki, który jest dołączony przy użyciu dyrektywy add_subdirectory () w pliku CMakeLists najwyższego poziomu.

Zwróć uwagę, że wskazuję najwyższy poziom CMakeListów w pliku build.gradle mojej aplikacji, tak jak poniżej:

externalNativeBuild {
    cmake {
        path '../../Android/jni/CMakeLists.txt'
    }
} 

1 Answers


Bram 07/26/2017.

Okazuje się, że możesz użyć makro target_compile_options () w twoim CMakeLists.txt ze specyfikacją konfiguracyjną, taką jak ta:

target_compile_options(opende PRIVATE
"$<$:-O3>"
"$<$:-O3>"
) 

To makro dodaje do istniejących opcji kompilacji.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags