jak załadować obraz z adresu url w macierzystym (cpp) i załadować go na Androida

Martin j 09/05/2017. 0 answers, 34 views
android android android-ndk android-ndk jni

szukam badań opartych na ładowaniu obrazu w macierzystej stronie cpp i wywoływaniu tej funkcji w klasie java, aby wyświetlić ten obraz w mojej aplikacji na Androida.

 • obecnie dodaję obraz, przekazując jedynie ciąg (URL) ze strony cpp.
 • ładowanie części obrazu odbywa się w samej klasie java

  private class DownloadImageFromInternet extends AsyncTask {
  ImageView imageView;
  
  public DownloadImageFromInternet(ImageView imageView) {
    this.imageView = imageView;
    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Please wait...", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
  
  protected Bitmap doInBackground(String... urls) {
    String imageURL = urls[0];
    Bitmap bimage = null;
    try {
      InputStream in = new java.net.URL(imageURL).openStream();
      bimage = BitmapFactory.decodeStream(in);
  
    } catch (Exception e) {
      Log.e("Error Message", e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    }
    return bimage;
  }
  
  protected void onPostExecute(Bitmap result) {
    imageView.setImageBitmap(result);
  }
  
  
  } 

to jest mój przykładowy kod, który ładuje obraz po stronie Androida

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags