UE4 NDK android-19 nie może zlokalizować "log2"

wwwcsw 07/19/2017. 1 answers, 47 views
android android android-ndk android-ndk unreal-engine4

Mam problem z błędem w czasie wykonywania, który mówi

spowodowane przez: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Nie można załadować biblioteki: reloc_library [1307]: 1838 nie może zlokalizować "log2" ...

Wyższe wersje powyżej 19 są dobre, jednak na urządzeniach w wersji niższej niż 19, moja gra jest rozbita z powodu.

To, co zrobiłem, to jest

Deklarowałem dwie definicje log2 i log2f na mygame.h

#include "CoreMinimal.h"
#define log2f(x) (logf(x)/logf(2.0f))
#define log2(x) (log(x)/log(2))

DECLARE_LOG_CATEGORY_EXTERN(LogGhost, Log, All); 

Ale nadal to nie działa.

1 Answers


Sung 07/29/2017.

Problem został naprawiony po UE4.16.3

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags