buildozer android NDK nie pobiera Ubuntu

fadii 09/05/2017. 1 answers, 80 views
python ubuntu android-ndk android-ndk kivy buildozer

Używam OS Ubuntu 16.04 LTS. Zainstalowałem buildozer w python2 i python3. Android SDK jest zainstalowany, ale buildozer pokazuje błąd podczas pobierania android NDK. Proszę pomóż mi rozwiązać ten problem. Poniżej znajduje się Error.

# Downloading http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2
Traceback (most recent call last):
 File "/home/fadii/.local/bin/buildozer", line 11, in   sys.exit(main())
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/scripts/client.py", line 13, in main
  Buildozer().run_command(sys.argv[1:])
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 1026, in run_command
  self.target.run_commands(args)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/target.py", line 91, in run_commands
  func(args)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/target.py", line 101, in cmd_debug
  self.buildozer.prepare_for_build()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 175, in prepare_for_build
  self.target.install_platform()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/targets/android.py", line 499, in install_platform
  self._install_android_ndk()
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/targets/android.py", line 309, in _install_android_ndk
  cwd=self.buildozer.global_platform_dir)
 File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/buildozer-0.33.dev0-py3.5.egg/buildozer/__init__.py", line 671, in download
  urlretrieve(url, filename, report_hook)
 File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 1760, in retrieve
  block = fp.read(bs)
 File "/usr/lib/python3.5/tempfile.py", line 622, in func_wrapper
  return func(*args, **kwargs) 

1 Answers


Haphi 02/12/2017.

Po prostu miałem ten sam problem. Kiedy wypróbowałem adres NDK, stwierdziłem, że Google zmieniło adres URL na NDK.

Buildozer jest skonfigurowany z: http://dl.google.com/android/repository/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2

Ale obecnie jest: http://dl.google.com/android/ndk/android-ndk-r9c-linux-x86_64.tar.bz2

Rozwiązaniem jest ręczne pobranie ndk z działającego adresu URL, rozpakowanie go i umieszczenie rozpakowanego folderu jako nowego podfolderu w:

/home//.buildozer/android/platform/ 
2 comments
fadii 02/14/2017
Dziękuję, zadziałało.
Haphi 02/14/2017
Cieszę się, że to słyszę! Jednakże: jeśli napotkasz więcej problemów, powinieneś rozważyć próbę użycia konkretnej wersji builddozera przez: 1) git clone https://github.com/kivy/buildozer 2) cd do katalogu i uzyskaj konkretną wersję, np .: git checkout tags/v0.32 3) python setup.py build

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags