Debuguj natywny kod w Android Studio

Yevhen Vasilenko 09/16/2017. 2 answers, 13.729 views
android android debugging android-studio android-studio android-ndk android-ndk

Google I / O 2015 obiecał debugowanie natywnego kodu w Android Studio. Aby to zrobić, musisz zainstalować pakiet ndk poprzez menedżera SDK i zaktualizować program Android Studio do najnowszej wersji (oddział Canary). I co dalej? Jak konfiguracja? Oto link do źródła. Źródło

2 Comments
durbnpoisn 06/08/2015
Omówienie tajników aktualizacji do całego środowiska programistycznego to trochę za dużo, abyśmy mogli odpowiedzieć na to pytanie.
Yevhen Vasilenko 06/08/2015
Czy uważasz, że lepiej jest usunąć bieżące Android Studio i SDK i zainstalować nowe?

2 Answers


ph0b 12/18/2015.

Faktycznie, reklamowana obsługa NDK nie jest jeszcze dostępna, nawet jeśli pobierzesz pakiet ndk i zaktualizujesz program Android Studio do najnowszej wersji na kanale (wersja 1.3-preview3 od teraz).

Zespół narzędzi SDK powiedział, że obsługa NDK nie była częścią pierwszych zapowiedzi Androida Studio 1.3. Powinno to jednak nastąpić niedługo - ostatnio wspomniano o połowie czerwca jako celu.

update : obsługa debugowania jest już dostępna. Nie było tak w momencie pierwszego pytania - dziękuję za wszystkie odgłosy od tego czasu :) proszę spojrzeć na odpowiedź donturner'a poniżej.

2 comments
3 Glenn Maynard 01/14/2016
Downvotes to tylko podatek od pytań z odpowiedziami, które zmieniają się z czasem ...

donturner 06/15/2016.

Update June 2016 : W Android Studio 2.1 domyślna konfiguracja uruchamiania obsługuje rodzime debugowanie, więc nie powinno być potrzeby wykonywania poniższych czynności, chyba że używasz starszej wersji.

For older versions : oto jak debugować kod natywny w Android Studio:

  • Przejdź do Run-> Edit configuration
  • Kliknij znak +
  • Wybierz "Android Native" jako typ konfiguracji
  • Z menu rozwijanego Moduł wybierz moduł aplikacji
  • Dodaj punkty przerwania do swojego kodu C / C ++
  • Uruchom-> Debuguj ...

Aplikacja powinna zostać wdrożona, a debugger lldb zostanie dołączony po około 10 sekundach.

Note : Podczas tworzenia konfiguracji debugowania w sekcji "Native Debugger" can wybrać gdb , jednak jest to mniej obsługiwane niż lldb i jest znane z błędów. Używaj na własne ryzyko.

5 comments
1 Alex Cohn 10/15/2015
Wierzę, że gdb jest przerwać od AS v.1.4.
Mitch 05/01/2016
"W menu rozwijanym modułu wybierz moduł aplikacji" znajduje się w Androidzie General Tab 2.12
Mitch 05/01/2016
Brakujące instrukcje nazywania konfiguracji. Ponadto instrukcje te powodują błąd "Typ kompilacji nie jest debuggable JNI". Zgaduję, że te wskazówki nie są poprawne z powodu zmian interfejsu. Nadal nie mogę debugować.
4 m0skit0 06/01/2016
Brak takiej opcji, jak "Android Native".
2 donturner 06/15/2016
Konfiguracja uruchamiania "Android Native" nie jest już obsługiwana, ponieważ konfiguracja "Android Application" w pełni obsługuje natywne debugowanie.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags