Czy senator USA może zablokować wiceprezydenta przed głosowaniem, nie uczestnicząc w głosowaniu, a wyniki wynoszą 49-50?

Michael Shnitzer 07/30/2017. 4 answers, 8.865 views
united-states senate-rules

Konstytucja USA stwierdza

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych będzie prezydentem Senatu, ale nie będzie głosował, chyba że będzie równo podzielony.

Rozumiem, że jeśli głos Senatora jest "Obecny", to liczy się jako "Nie" w teście, ale co jeśli Senator nie uczestniczy w głosowaniu. W głosowaniu Senatu są głosy, które nie dają 100 głosów, więc stało się to w przeszłości.

Vote Counts: YEAs 56
       NAYs 39 
    Not Voting 5 

Głosowanie głosowanie 115 Kongres - 1. sesja

Ponieważ głosowanie to nie jest "równo podzielone", wiceprezydent będzie mógł głosować (jeśli był 49-50).

Czy w przeszłości było to przedmiotem kontroli sądowej?

5 Comments
19 user4556274 07/30/2017
Jaki byłby cel głosowania wiceprezydenta w takim przypadku? Gdyby głosował z większością głosów, stałby się po prostu nieco większą większością 51-49. Gdyby głosował z mniejszością, stałoby się niezdecydowanym 50-50 głosowaniem - dokładnie taki rodzaj głosu, którego głosowanie wiceprezydenta ma się undo .
2 D M 07/30/2017
@ user4556274 A to zadaje pytanie: czy jest 50-49 głosów wystarczających do przekazania rachunku? Czy potrzebujesz większości obecnych senatorów lub większości wszystkich senatorów wybranych i zaprzysiężonych?
18 phoog 07/30/2017
@DM to większość obecnych senatorów. W kworum musi być obecnych tylko 51 senatorów. Tak więc rachunek może teoretycznie przejść z 26 do 25 głosów.
5 phoog 07/30/2017
Zwróć też uwagę, że głos, z którym się łączyłeś, był głosowaniem w kategorii "cloture", wymagającym przejazdu ponad 3/5. Wiceprezydent nigdy nie głosowałby tam, gdzie wymagana jest supermajoralność.
Brythan 07/31/2017
"Rozumiem, że jeśli głos Senatora jest" Obecny ", to liczy się jako" Nie "w teście" Nie, to nieprawda. Zobacz ten głos . Jest on wymieniony jako 0-57 z 43 głosującymi senatorami Obecny i 57 głosujący Nie. Jeśli Obecny jest liczony jako Nie, będzie to 0-100.

4 Answers


Bobson 08/01/2017.

Jeśli senator nie zagłosuje (celowo lub nie), a wszyscy inni senatorowie są obecni i głosują, odmówiłoby to Wiceprzewodniczącej okazji do zerwania remisu. Jednak nie ma sensu tego celowo robić.

Senator popiera ten środek, bez nich Senat ma 50-49 lat.

 • Jeśli senator zagłosuje, ostatecznym głosowaniem będzie 51-49. Wiceprezes nie jest potrzebny do zerwania remisu. Senator is happy.
 • Jeśli Senator nie zagłosuje, ostatecznym głosowaniem będzie 50-49. Głosowanie przebiega bez ich pomocy, a wiceprzewodniczący nie jest potrzebny, aby zerwać remis. Senator is happy.

Senator popiera środek, Senat ma 49-50 lat bez nich.

 • Jeśli senator zagłosuje, ostatecznym głosowaniem będzie 50-50. Wiceprezes złamie remis, w zależności od wyboru wiceprezesa. Senator is happy if the VP agrees.
 • Jeśli Senator nie zagłosuje, ostatecznym głosowaniem będzie 49-50. Głosowanie nie powiedzie się, a wiceprzewodniczący nie jest potrzebny, aby zerwać remis. Senator is sad.

Senator sprzeciwia się takiemu działaniu, bez nich Senat ma 50-49 lat.

 • Jeśli senator zagłosuje, ostateczne głosowanie będzie wynosić 50-50. Wiceprezes złamie remis, w zależności od wyboru wiceprezesa. Senator is happy if the VP agrees.
 • Jeśli Senator nie zagłosuje, ostatecznym głosowaniem będzie 50-49. Głosowanie mija, a wiceprzewodniczący nie jest potrzebny, aby zerwać remis. Senator is sad.

Senator sprzeciwia się temu środkowi, Senat ma 49-50 lat bez nich.

 • Jeśli senator zagłosuje, ostateczne głosowanie będzie wynosić 49-51. Głosowanie nie powiedzie się, a wiceprzewodniczący nie jest potrzebny, aby zerwać remis. Senator is happy.
 • Jeśli Senator nie zagłosuje, ostatecznym głosowaniem będzie 49-50. Głosowanie nie powiedzie się, a wiceprzewodniczący nie jest potrzebny, aby zerwać remis. Senator is happy.

TL; DR

Innymi słowy, wybór nie głosowania może mieć znaczenie tylko wtedy, gdy Wiceprzewodniczący i senator się z nim zgadzają, a jedynie mogą doprowadzić do smutku senatora. Nie ma scenariusza, w którym senator ma się lepiej, nie głosując.

5 comments
37 Jörg W Mittag 07/30/2017
Ach, teoria gier, nasz stary przyjaciel.
5 Deduplicator 07/30/2017
O ile senator nie głosuje, oznacza to, że kworum zostaje pominięte ... podczas gdy jego obecność i głosowanie NAY oznacza, że ​​przechodzi (z lub bez remisu VP).
4 Matt Samuel 07/31/2017
Ta analiza jest zbędna. 50-49 wspiera = 49-50 przeciwników i na odwrót.
16 Cronax 07/31/2017
@MattSamuel Często warto prove nadmiarowość, pisząc / działając na cały zestaw.
3 emory 07/31/2017
Myślę, że @Deduplicator znalazł brakującą sprawę. "Senator sprzeciwia się temu środkowi, a senat ma 25-24 bez nich". Jeśli senator pojawi się i zagłosuje, wówczas kworum zostanie uzyskane, a głosowanie na remis umożliwi Wiceprowincjuszowi oddanie głosów rozstrzygających na korzyść (wynik końcowy 26-25: miara przechodzi, a Senator jest smutny). Jeśli senator opuszcza głos, wtedy nie będzie kworum, a głosowanie nie nastąpi. Środek zostanie skutecznie pokonany.

phoog 07/30/2017.

Senator USA nie może zagwarantować, że wiceprezydent nie będzie mógł głosować, pozostając poza izbą, ponieważ nie ma możliwości zagwarantowania, że ​​inny senator lub senator może również powstrzymać się od głosowania, co skutkuje zyskiem 49-49 (lub faktycznie mniejsza liczba głosów, równomiernie podzielona), po czym wiceprezydent będzie mógł głosować.

Jedynym sposobem, w jaki pojedynczy senator może definitywnie ustalić, czy wiceprezydent może głosować, jest ostatni senator do głosowania, gdy oddano nieparzystą liczbę głosów, z jeszcze jednym głosem oddanym w jeden sposób niż drugim, lub też parzysta liczba głosów, równo podzielona.


D M 07/30/2017.

Nie blokowałoby niczego, nawet gdyby tak było.

Zgodnie z tą tablicą Wikipedii zdarzały się przypadki, w których wiceprzewodniczący głosował, gdy głosowanie było powiązane 49-49 (lub nawet tak niskie jak 46-46), co skutkowało 50-49 (lub 47-46) rachunek. Rachunek zostałby jednak również przyjęty, gdyby głosowanie było 50-49 bez głosowania VP. Potrzebna jest większość obecnych senatorów, a nie większość wszystkich senatorów, którzy głosują za.

Gdyby nie tylko jeden, ale wszystkich 50 senatorów, którzy byli przeciwko projektowi, byli nieobecni, mogło być brak kworum (pozostałe 50 senatorów nie byłoby w pełni potrzebną "większością", a wiceprezydent nie jest senatorem, więc robi to liczyć do kworum). Jednak zasady Senatu (i art. I ust. 5 Konstytucji) mówią, że członkowie mogą być zmuszani do uczestnictwa, jeżeli nie ma kworum.


GokouZWAR 07/31/2017.

Czy senator USA może zablokować wiceprezydenta przed głosowaniem, nie uczestnicząc w głosowaniu, a wyniki wynoszą 49-50?

TAK, ale nie pomoże to w ich stanowisku, jeśli są za lub przeciw, a ich własny głos podzieliłby decyzję w obu przypadkach. Albo głosowanie senatora "bez prawa głosu" jest kwestią sporną (49-51 / 51-49), albo to podzieliłoby to zmuszanie wiceprzewodniczącej do głosowania. Większość wygrywa dzień w obie strony. Zatem, nie głosując, zablokowałby Wiceprzewodniczącemu z głosowania, ale niezależnie od tego, jaki byłby 50 głos w wyborach 49-50 lub 50-49, byłby zwycięzcą. (Mam nadzieję, że tego właśnie chcą) W obu przypadkach głosowanie to trafiłoby do biura prezydenta po weto lub zatwierdzenie. Więc chyba, że ​​próbujesz zachować twarz dla wiceprezesa, nie podając swojego stanowiska w sprawie publicznej, lub twój głos nie ma znaczenia, nie ma powodu, aby POTRZEBOWAĆ "zablokować" głosowanie wiceprzewodniczącej. To nie pomoże twojej sprawie.

Dla tych, którzy zadają pytania, wystarczy 50 lub jest ich wystarczająco dużo, wystarczy tylko, aby udać się do biura prezydenta. Jeśli masz większość 2/3 (67 głosów na 100), to nawet nie będzie wdzięczny za biurko prezydenta, po tym zostanie uznane prawo, aw takim przypadku wiceprezes i tak by nie głosował. To jedyny sposób, aby powstrzymać prezydenta przed podjęciem decyzji w głosowaniu.

1 comments
1 Bobson 08/01/2017
Nie do końca prawda - nawet jeśli ma większość 2/3, musi jeszcze zostać podpisana przez prezydenta. Oznacza to tylko, że if zawetuje to, jest highly likely że weto zostanie nadpisane. Ale teoretycznie mógłby wskazać na pewną wadę, zawetować ją z tego powodu i przekonać się, że za drugim razem nie uzyska supermajorości. To jest problem z sankcjami Rosji w tej chwili - uchwalił Senat 98-2, ale Trump wciąż musi to podpisać.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags