Czy prezydent USA może jednostronnie zranić członków Kongresu finansowo?

ptityeti 07/29/2017. 3 answers, 3.672 views
united-states president congress financing

Niedawno prezydent USA opublikował kolejny tweet , stwierdzając, że:

Jeśli nowy rachunek za opiekę zdrowotną nie zostanie zatwierdzony szybko, BAILOUTS dla firm ubezpieczeniowych i BAILOUTS dla członków Kongresu wkrótce się skończy!

Druga część tego tweeta zwróciła moją uwagę. Z tego, co interpretuję, prezydent chciałby ukarać członków Kongresu finansowo za nieprzekazywanie prawa, które on zatwierdza. Zastanawiam się, czy prezydent USA jest w stanie jednostronnie zranić członków Kongresu finansowo. Czy byłoby to częścią jego uprawnień wykonawczych i jaki byłby mechanizm uzyskania takiego wyniku?

Pytam tylko, czy i jak Trump może uzasadnić swoje zagrożenie. Nie pytam, czy byłoby to mądre lub realistyczne.

5 Comments
6 jamesqf 07/30/2017
Realistycznie nie mogę wymyślić lepszego sposobu, aby Kongres zaapelował do prezydenta :-)
16 blip 07/31/2017
Czy możemy zmienić nazwę tej strony na "proszę wyjaśnić tweety Trumpa"?
8 Jarko Dubbeldam 07/31/2017
@ Blip może zamienić go w tag?
1 corsiKa 07/31/2017
@ Blip może potrzebujemy propozycji trump.stackexchange.com?
1 PoloHoleSet 07/31/2017
@corsiKa - czy publikowanie treści jego tweetów nie naruszałoby zasady "bądź miły"?

3 Answers


Drunk Cynic 07/29/2017.

Czy może on bezpośrednio atakować swoje wynagrodzenie jako członkowie Kongresu? Nie, to nie wyliczone przez prezydenta uprawnienia do konfiskowania, przekierowywania lub wstrzymywania czeku.

Czy może zaangażować agencje departamentu wykonawczego, aby zniszczyć je w swoim stanie rodzinnym? Tak. Wystarczy spojrzeć na groźby, jakich dokonał wobec senatora Lisy Murkowskiego po jej głosowaniu. Zagrożenia sięgały od opóźniania projektów federalnych w ich stanie, do opóźniania wierceń naftowych.

Czy może utrudnić im pozostanie w kongresie? Tak. Groził Reprezentantowi Sanfordowi z Południowej Karoliny i innym osobom, popierając przeciwstawienie się pierwszemu przeciwnikowi. Zrobił cienko zawoalowaną groźbę przeciwko senatorowi Deanowi Hellerowi z Nevady, gdy ten siedział obok niego.

Czy może wpłynąć na finansowanie zapewniane przez Partię Republikańską, Congressional Leadership Fund, et al? Niezupełnie, ale jego twórczość może ochłodzić wody.

5 comments
1 user4012 07/30/2017
"Czy może wpływać na finansowanie" - zależy to od tego, jaki wpływ ma on (bezpośredni lub pośredni) na przywództwo.
David Grinberg 07/30/2017
Can he affect the funding provided by the Republican Party, Congressional Leadership Fund, et al? Not really, but his output can chill the waters. Chociaż jest to technicznie poprawne, myślę, że bardzo zaniżasz wpływ prezydencji na jego własną partię polityczną. Jeśli Trump miałby smucić przywódców GOP, to realistycznie wpłynęłoby to na finansowanie.
3 NotThatGuy 07/30/2017
Nie jestem pewien, czy zagrożenia, które popełnił, powinny być uznane za wiarygodne tylko dlatego, że je popełnił, ponieważ ta odpowiedź wydaje się sugerować. ("Czy może ...? Tak, zagroził ..." w przeciwieństwie do "Czy on ...? Tak, POTUS może zrobić X zgodnie z Y, co doprowadzi do Z.")
jamesqf 07/30/2017
Kłopot z takimi zagrożeniami, jak te przeciwko Murkowskiemu, polega na tym, że znaczna część elektoratu prawdopodobnie pochwala wstrzymanie tych projektów.
PoloHoleSet 07/31/2017
Czy legalne jest grożenie lub wstrzymanie federalnych projektów wydatkowych w wyniku jawnego, politycznego odwetu lub silnych głosów? Jestem prawie pewien, że nie.

Zach Lipton 07/30/2017.

Po pierwsze, odrobina wiedzy o tym, jak Kongres otrzymuje opiekę zdrowotną. Członkowie Kongresu i ich pracownicy korzystali z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach federalnego programu świadczeń zdrowotnych dla pracowników, podobnie jak wielu innych pracowników rządowych (wszystko to znajduje się w raporcie R43194 CRS, jeśli masz dziwne palące pragnienie, aby dowiedzieć się jeszcze więcej o zdrowiu prawodawców plany). Podobnie jak wielu, którzy otrzymują ubezpieczenie zdrowotne dzięki pracy w USA, znaczna część składek była opłacana przez rząd federalny ("składka pracodawcy"). Jedno postanowienie ACA (Obamacare) zmieniło to, wymagając od posłów i niektórych pracowników Kongresu, aby zamiast tego uzyskać ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem giełd ACA; miało to na celu zagwarantowanie, że ci w Kongresie osiągną podobne korzyści co ich wyborcy, przynajmniej teoretycznie (członkowie mają również biuro lekarza prowadzącego i mogą otrzymać bezpłatną opiekę ambulatoryjną w obiektach wojskowych).

Kiedy rozpoczęły się wymiany ACA, Biuro Zarządzania Osobistego (OPM) stworzył zasady określające, w jaki sposób będzie działała ochrona zdrowia członków Kongresu i pracowników. Osoby te mogą kupować specjalne plany na giełdzie małych firm w DC (DC SHOP), a jeśli to zrobią, rząd federalny wniesie wkład pracodawcy na pokrycie większości kosztów (ale nie więcej niż 75%). Otrzymują oni swoje plany poprzez wymianę, ale otrzymują specjalną dotację, tak jak ich plany opieki zdrowotnej były subsydiowane przed ACA.

Podczas gdy to porozumienie zostało odrzucone przez niektóre grupy prawicowe ( w szczególności działanie w Dziedzinie Dziedzictwa ) jako specjalne traktowanie Kongresu, zasada zachowała status quo, w którym rząd zapłacił większość składek, i pozwala Kongresowi zatrudniać i zatrzymywać wykwalifikowanych pracowników , ponieważ inni pracodawcy, w których pracownicy najprawdopodobniej będą pracować, zazwyczaj oferują świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego. Kongres otrzymuje taką samą ulgę ubezpieczenia zdrowotnego jak inni pracownicy federalni.

Reguła, która zapewnia ustępowanie członkom Kongresu i jego pracownikom, jest regułą OPM i możliwe jest, że prezydent może po prostu nakłonić OPM do jego odwołania . Choć nikt nie wie dokładnie, co oznacza jego tweet (niezbyt częsty problem), jest to najbardziej prawdopodobna interpretacja "BAILOUTS dla członków Kongresu wkrótce się skończy". Wymagałoby to od Kongresu natychmiastowego opłacenia pełnego, niesubsydiowanego kosztu ubezpieczenia, co z pewnością jednostronnie zraniłoby ich finansowo.

To, czy stwarza problemy prawne, być może z powodu Dwudziestej Siódmej Poprawki , jest nowatorskim pytaniem, które trzeba by rozwiązać, wraz z politycznymi implikacjami Prezydenta powodującego, że Kongres nagle otrzymał mniejsze wypłaty.


Dyrektor Urzędu ds. Zarządzania i Budżetu (OMB) Nick Mulvaney potwierdził, że tak właśnie brzmiał tweet prezydenta w wywiadzie dla CNN dziś rano , chociaż nie odpowiedział, w jaki sposób miałoby to dotyczyć również pracowników Kongresu (30 lipca, 2017):

Słuchaj, jeśli Obamacare krzywdzi ludzi, i to jest, to dlaczego nie powinno to zaszkodzić firmom ubezpieczeniowym, a co ważniejsze dla tej dyskusji, członkom Kongresu? Jest pewna korzyść, jaką członkowie Kongresu otrzymują w ramach decyzji OPM sprzed kilku lat i myślę, że prezydent po prostu patrzy na to i idzie "czy to fair?"

[...]

Członkowie Kongresu są prawnie zobowiązani do udziału w wymianach. Zrobiłem to, gdy byłem członkiem Kongresu. Ale kilka lat temu wydano również decyzję Urzędu ds. Zarządzania Personelem, która zezwoliła na specjalne zwolnienie z przepisów dotyczących składek pracodawcy na te plany. Więc nie jest to pojęcie o zasięgnięciu. Podejście to zobowiązuje członków Kongresu do przestrzegania dokładnego prawa, które przestrzegają ludzie, którymi rządzą.

5 comments
Matthew Flaschen 07/30/2017
Dobre znalezisko dotyczące reguły OPM. Sprawdziłem tekst ACA ( congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/3590/text ). Nie twierdzi, że rząd federalny musi zapewnić wkład pracodawcy, lub nie.
Matthew Flaschen 07/30/2017
Po prostu mówi: "jedynymi planami zdrowotnymi, które rząd federalny może udostępnić członkom Kongresu i personelowi Kongresu [...], będą plany zdrowotne, które są - (ja) stworzone na mocy tej ustawy (lub poprawki wprowadzone przez to rozporządzenie). Ustawa) lub (II) oferowane za pośrednictwem Giełdy ustanowionej na podstawie niniejszego Aktu (lub poprawki wprowadzonej przez niniejszy akt). "
2 Bob Jarvis 07/30/2017
Biorąc pod uwagę, że wielu (ale nie wszyscy) członkowie Kongresu są dość bogaci, mogą być mniej uzależnieni finansowo od swoich pensji, niż sądzi, i podejrzewam, że efekt Trumpa denerwujący ich w ten sposób może nie działać tak jak on to widzi. Rozumiem, że sądzi, że to spowoduje, że wszyscy zwrócą się na baczność, powiedzą: "Yessir, panie prezydencie Trump, proszę pana!" I wykonują jego polecenia. Myślę, że jest znacznie bardziej prawdopodobne, że ich odpowiedź będzie brzmiała "Naprawdę? Skończyłeś. Koniec historii".
zibadawa timmy 07/30/2017
Kontrapunkt @BobJarvis: Praktycznie każdy zebrany przez siebie rachunek, który próbował uchylić podczas tej sagi, w pewnym momencie zawiera przepis, który powoduje, że uchylenie nie ma zastosowania do nich (i ich doradców). Tak więc, jeśli zrobią wszystko, co w ich mocy, aby specjalnie ustanowić ochronę dla siebie, aby zachować swoje plany opieki zdrowotnej i subwencje, wydaje się, że groźba odebrania im władzy wykonawczej stanowi w końcu uzasadnione zagrożenie dla nich. To, że zagraża ich personelowi, ma szczególne znaczenie.
1 Zach Lipton 07/31/2017
@zibadawatimmy W uczciwości (westchnienie), moim zdaniem jest to, że przepis, który zmieniłby ubezpieczenie zdrowotne dla Kongresu byłby postrzegany jako czysto regulacyjny, a nie coś, co mogłoby zostać przyjęte przy 50 głosach w Senacie w ramach pojednania. Oczywiście nic nie powstrzymałoby ich przed przekazaniem oddzielnego rachunku, aby upewnić się, że nie zwolnią się. Ale co by to miało znaczyć? Nawet jeśli zniosą ACA i odłożą wszystko tak, jak było w 2009 r., Otrzymaliby te same subwencje na zakup ubezpieczenia.

Brythan 07/30/2017.

Wygląda na to, że opieka zdrowotna i usługi dla ludzi dokonuje płatności za kongresowe ubezpieczenie zdrowotne. Jest więc możliwe, że mogą przestać dokonywać tych płatności (i wydaje się, że tak właśnie miał na myśli).

Zauważ, że nie jest konstytucyjnie możliwe, aby zmienić wynagrodzenie w Kongresie podczas Kongresu (obecnie w Kongresie 2017-2018). Dwudziesta siódma poprawka brzmi:

Żadne prawo, odmienne wynagrodzenie za usługi Senatorów i Przedstawicieli, nie będzie obowiązywać, dopóki nie nastąpi interwencja przedstawicieli.

Takie posunięcie może nie przetrwać kontroli sądowej. Oznacza to, że administracja może być zobowiązana do dokonania takich płatności i nie może odmówić ich wstrzymania. Istnieją również konstytucyjne pytania dotyczące jednostronnych działań przeciwko członkom Kongresu w ogóle.

3 comments
zibadawa timmy 07/30/2017
Chodzi o to, że nie byłoby to prawo, które zmienia ich rekompensatę. To działanie wykonawcze. Są to odrębne prawnie rzeczy. 27. miało na celu powstrzymanie kongresmenów od głosowania, aby dać sobie podwyżkę, a następnie natychmiast skorzystać. Jeśli więc nie przetrwa to kontroli sądowej, wyobrażam sobie, że nie obejmowałoby dwudziestego siódmego, zanim przejdzie przez Sąd Najwyższy.
Brythan 07/30/2017
Zgodnie z tą logiką komisje redystrybucyjne są niekonstytucyjne, ponieważ konstytucja wyraźnie nadaje władzom stanowym uprawnienia do redystrybucji. Jednak Sąd Najwyższy odrzucił ten argument. Możliwe, że mogliby pozwolić na tę argumentację tutaj, ale jest znacznie bardziej prawdopodobne, że będą one zgodne z pierwszą poprawką itp. Orzecznictwem i będą interpretować "brak prawa" jako oznaczające brak działań rządu przeciwko klasie ogólnej. W przeciwnym razie Trump może zakazać spalania flagi według kolejności wykonawczej. Hej, to nie jest prawo, prawda?
zibadawa timmy 07/30/2017
W rzeczywistości, jeśli czytasz decyzje w tej sprawie, argumentem prawnym było to, że precedens Sądu Najwyższego oznaczał "Legislatura" jest szerzej interpretowana jako pełny korpus władzy ustawodawczej. Który obejmuje konstytucję Arizony, wyborca ​​zatwierdził ustawy i referenda. Ergo przepis w klauzuli, że ustawodawcy państwowi mogą zmienić zasady, jak chcieli, został spełniony. Skoro już o tym wspomniałeś, myślę, że masz rację, że istniejące precedensy sugerują, że 27 poprawka ma zastosowanie.

HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

1 (G)I-DLE

POP/STARS flac

(G)I-DLE. 2018. Writer: Riot Music Team;Harloe.
2 Ariana Grande

​Thank U, Next flac

Ariana Grande. 2018. Writer: Crazy Mike;Scootie;Victoria Monét;Tayla Parx;TBHits;Ariana Grande.
3 Imagine Dragons

Bad Liar flac

Imagine Dragons. 2018. Writer: Jorgen Odegard;Daniel Platzman;Ben McKee;Wayne Sermon;Aja Volkman;Dan Reynolds.
4 Backstreet Boys

Chances flac

Backstreet Boys. 2018.
5 Clean Bandit

Baby flac

Clean Bandit. 2018. Writer: Jack Patterson;Kamille;Jason Evigan;Matthew Knott;Marina;Luis Fonsi.
6 BTS

Waste It On Me flac

BTS. 2018. Writer: Steve Aoki;Jeff Halavacs;Ryan Ogren;Michael Gazzo;Nate Cyphert;Sean Foreman;RM.
7 BlackPink

Kiss And Make Up flac

BlackPink. 2018. Writer: Soke;Kny Factory;Billboard;Chelcee Grimes;Teddy Park;Marc Vincent;Dua Lipa.
8 Lady Gaga

I'll Never Love Again flac

Lady Gaga. 2018. Writer: Benjamin Rice;Lady Gaga.
9 Kelly Clarkson

Never Enough flac

Kelly Clarkson. 2018. Writer: Benj Pasek;Justin Paul.
10 Fitz And The Tantrums

HandClap flac

Fitz And The Tantrums. 2017. Writer: Fitz And The Tantrums;Eric Frederic;Sam Hollander.
11 Little Mix

Told You So flac

Little Mix. 2018. Writer: Eyelar;MNEK;Raye.
12 Halsey

Without Me flac

Halsey. 2018. Writer: Halsey;Delacey;Louis Bell;Amy Allen;Justin Timberlake;Timbaland;Scott Storch.
13 Cher Lloyd

None Of My Business flac

Cher Lloyd. 2018. Writer: ​iamBADDLUCK;Alexsej Vlasenko;Kate Morgan;Henrik Meinke;Jonas Kalisch;Jeremy Chacon.
14 Bradley Cooper

Always Remember Us This Way flac

Bradley Cooper. 2018. Writer: Lady Gaga;Dave Cobb.
15 Calum Scott

No Matter What flac

Calum Scott. 2018. Writer: Toby Gad;Calum Scott.
16 Ashley Tisdale

Voices In My Head flac

Ashley Tisdale. 2018. Writer: John Feldmann;Ashley Tisdale.
17 Imagine Dragons

Machine flac

Imagine Dragons. 2018. Writer: Wayne Sermon;Daniel Platzman;Dan Reynolds;Ben McKee;Alex Da Kid.
18 Diplo

Close To Me flac

Diplo. 2018. Writer: Ellie Goulding;Savan Kotecha;Peter Svensson;Ilya;Swae Lee;Diplo.
19 Billie Eilish

When The Party's Over flac

Billie Eilish. 2018. Writer: Billie Eilish;FINNEAS.
20 Little Mix

Woman Like Me flac

Little Mix. 2018. Writer: Nicki Minaj;Steve Mac;Ed Sheeran;Jess Glynne.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags