Podrzędna klauzula nie równoważna z klauzulą ​​główną

asr09 10/04/2017. 3 answers, 292 views
subordinate-clauses

Kierownik instytutu ________ mgr po angielsku, aby mógł nas również uczyć.
1)
2) zrobił
3) zrobiłem
4) ma

Myślę, że problemem, z którym się borykam, jest "tak". Tutaj "tak" jest połączeniem koniunkcji. Zasada podporządkowania koniunkcji mówi, że gramatycznie powinna być równa klauzuli głównej i klauzuli zależnej. Jeśli umieściłabym jedną z opcji jako odpowiedź, będzie to błędne, ponieważ "aby on mógł nas także uczyć" jest w obecnej formie, a podane opcje są albo w prostej przeszłości, albo w obecnej doskonałości.

1 Comments
Ringo 10/04/2017
Sprawdź przykłady na tej stronie. Czasy często różnią się w obrębie każdego zdania: speakspeak.com/resources/english-grammar-rules/conjunctions/ ...

3 Answers


Ringo 10/04/2017.

Opcje 1 i 2 są poprawne. Obaj stwierdzają, że nauczyciel otrzymał wykształcenie w przeszłości i dlatego jest uprawniony do nauczania w tej chwili. Opcja 3 jest niepoprawna, ponieważ jest liczbą mnogą i "nauczyciel" jest liczbą pojedynczą. Opcja 4 nie jest gramatyczna - musiałaby być "robiła".

Warto zauważyć, że w języku angielskim, aby receive a degree byłby lepszy niż do a degree , który jest nieformalny.


Jay 10/04/2017.

@Ringo daje dobre wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi na pytanie testowe, więc nie powtórzę tego.

Myślę, że pytanie jest błędne, ponieważ (a) wydaje się, że istnieją dwie prawidłowe odpowiedzi. Wybory 1 i 2 są ważne. I (b) "czy MA" jest bardzo nieformalne. Jak mówi Ringo, powinno być "otrzymane MA" lub w tym przypadku wolałbym "zdobyć IZ".

Jeśli chodzi o twój drugi akapit, bardzo często zdarza się, że zdanie miesza czasy, gdy coś dzieje się w różnym czasie. W tym przypadku nauczyciel zrobił coś w przeszłości - "zrobił" dyplom - aby mógł zrobić coś innego w teraźniejszości - naucz nas. Nie możesz sprawić, by stały się tym samym napięte, ponieważ aby mieć sens w kontekście, zarobek stopnia musiał przyjść, zanim mógł nauczać. Nie mógł zdobyć dyplomu i uczyć w tym samym czasie. A przynajmniej byłoby to mało prawdopodobne.

1 comments
4 stannius 10/04/2017
Nawet "dostał" byłby lepszy niż "zrobił".

Jeśli jest to reguła, którą testują, to "zrobiła" jest bardziej poprawna niż "zrobiła". "Wykonał" jest obecny doskonale, co zgadza się z czasem teraźniejszym u podwładnego. Jest także semantycznie lepiej dopasowany, ponieważ użycie obecnego perfect jest używane, gdy działanie zostało zakończone w przeszłości, ale jego efekty są nadal aktualne. W pewnym sensie można to potraktować jako deskryptor obecnego efektu, a nie ukończoną akcję. Implikacją tego czasu jest to, że MA jest nadal ważne, co jest wspierane przez podrzędną klauzulę: can uczyć, ponieważ hold MA.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags